Archive for the ‘Llibre de text’ Category

Treball per a llibre de text…

23/06/2020

Un parell més d’exemples d’il·lustracions per a entrades de llibres de text. Totes elles per a l’editorial SM.

Tema 08 lectura_1
lectura_1r

Treball per a llibre de text…

18/06/2020

El treball per a llibre de text és molt exigent: habitualment cal incorporar una gran quantitat d’elements visuals a cada il·lustració, per tal que els alumnes troben tota la informació que necessiten a classe. Els resultats, però (especialment en les pàgines d’obertura de cada unitat, com aquestes), són molt gratificants.

Tema 4
Tema 6

Treball per a llibre de text…

13/09/2016

concert

Treball per a llibre de text…

21/08/2016

Acampada

Treball per a llibre de text…

22/06/2016

783510

Treball per a llibre de text…

16/05/2016

Escola_cuina

Treball per a llibre de text… (i van 6)

25/01/2016

Balonma

Treball per a llibre de text (5 de mil…)

15/12/2015

793570

Treball per a llibre de text (4 de mil…)

25/11/2015

Botanic

Treball per a llibre de text (3 de mil…)

26/10/2015

Estacio_bus